Aanpassing van de statuten van nv's, bvba's en cvba's
aan het WVV

Op 30 juni 2023 had bijna twee derde van de Belgische vennootschappen (bvba, cvba en nv) zijn statuten nog niet aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens de statistiek die onlangs door de ‘Notarisbarometer’ werd gepubliceerd, zijn ongeveer 323.000 vennootschappen dus (nog) niet in orde, en dat terwijl we op minder dan 6 maanden van de deadline van 1 januari 2024 zijn. Bovendien houden deze cijfers alleen rekening met vennootschappen die moeten langsgaan bij de notaris. Dat neemt niet weg dat alle vennootschappen naar Belgisch recht (inclusief nv’s) tegen dan ofwel hun statuten aangepast moeten hebben aan het WVV, ofwel hun rechtsvorm veranderd moeten hebben (CommV, vof, cvoa, (i)vzw). Er zit dus haast achter!

De gevolgen als u uw statuten te laat aanpast

De tijd begint te dringen voor bestuurders van nv’s, bvba’s en cvba’s. Over minder dan zes maanden moeten de statuten van hun vennootschappen aangepast zijn aan het WVV. Als ze geen actie ondernemen, kan dat niet alleen gevolgen hebben voor de bestuurders, maar ook voor de vennootschappen zelf.

1. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Na 31 december 2023 zullen er mogelijk zware gevolgen zijn voor de bestuurders van ‘vennootschappen en verenigingen’ die niet de nodige stappen hebben ondernomen. Krachtens de wet van 29 maart 2019 zijn bestuurders namelijk persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet-naleven van deze verplichting.

2. Het in overeenstemming brengen wordt omslachtiger.

Naast de aangekondigde sanctie voor bestuurders zal de procedure om de vennootschappen in kwestie in overeenstemming te brengen omslachtiger en duurder worden.

A priori zouden de verplichte formaliteiten voor wie te laat is (verslag van het bestuursorgaan, voorlopige boekhoudkundige staat van minder dan 3 maanden en verslag van een bedrijfsrevisor), op zijn minst 1500 euro exclusief btw extra kunnen kosten.

3. De werklast wordt onhoudbaar.

Voor alle betrokken tussenpersonen (boekhoudkantoren en juridische kantoren, bedrijven die administratieve diensten verlenen, overheidsdiensten, notarissen enz.) zal de werkdruk waarschijnlijk groot of zelfs onhoudbaar worden op enkele weken voor de deadline en zelfs na deze periode.

Een vereenvoudigde procedure voor statutenwijzigingen

Wij hebben een vereenvoudigde en versnelde procedure ingevoerd (formulier geldig voor bvba’s, cvba’s en nv’s). Deze procedure is toegankelijk via het onlineformulier en maakt het mogelijk om statuten efficiënt aan te passen in overeenstemming met het WVV, vóór de deadline en zonder naar een notaris te hoeven gaan.

Onze andere zakelijke ondersteunende diensten

Entreprises, ASBL et fondations:

Formulaire I – Pour les statuts

 • Volet A
 • Volet B (en 2 exemplaires)
 • Volet C

Formulaire II – Pour toute décision sauf constitution

 • Volet A
 • Volet C

La décision est à reprendre sur le volet B du formulaire I

Formulaire I :

Volet A

 • Coordonnées de la société en toute lettre (pas de signature)

Volet B

 • Au recto reprendre nom et qualité du signataire surtout pas de signature à l’avant. Prière de retourner la feuille pour apposer la signature et le nom du signataire.

Volet C

 • point 5 et 6 : Renseigner le Numéro National pour les Personnes Physiques.
 • Le numéro d’entreprise (ex TVA) pour les personnes morales. Ainsi que le nom, prénom du représentant permanent et N° National de cette personne.

Signature des volets B et C :

 • Soit 2 Administrateurs ou l’Administrateur-délégué pour SA
 • Soit le gérant pour la SPRL, SCRL, …
 • Soit 2 Administrateurs pour les ASBL
Formulaire II :

Volet A

 • N° Entreprise
 • Dénomination Société
 • Uniquement lors d’un transfert du siège mettre la nouvelle adresse.

Volet B

 • Retourner dans le formulaire I et prendre le volet B.
 • Au recto reprendre nom et qualité du signataire, surtout pas de signature à l’avant.
 • Prière de retourner la feuille pour apposer la signature et le nom du signataire.

Volet C

 • A compléter en entier sauf pour Bruxelles uniquement les rubriques ayant subi des modifications.
 • Renseigner le Numéro National pour les personnes Physiques.
 • Le numéro d’entreprise (ex TVA) pour les personnes morales, ainsi que le nom, prénom du représentant permanent et le N° National de cette personne.

Cliquez ici pour consulter le document PDF

Vos questions fréquentes

Comment pouvons-nous vous aider ?

Afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches, nous avons regroupé l’essentiel des questions que vous nous avez adressées. Contactez-nous si vous ne trouvez pas la réponse à votre problématique.