Wij regelen alle administratieve procedures voor u.

Wij kunnen u als bedrijfsleider, ondernemer of zelfstandige adviseren over kansen en oplossingen voor uw (toekomstige) onderneming. U focust voor 100% op uw kernactiviteiten en wij regelen alle administratieve procedures voor u. Heel eenvoudig.

Oprichting van een vennootschap of vzw

Het oprichten van een vennootschap of vereniging is een erg belangrijk moment in het leven van een ondernemer. Het kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van uw project.

J. Jordens adviseert en begeleidt u bij alle stappen die u moet ondernemen: van het kiezen van de meest geschikte rechtsvorm tot de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

 • Opstellen van de statuten
 • Hulp bij het opstellen van een financieel plan
 • Afspraak bij de notaris
 • Inschrijving KBO
 • Inschrijving btw
 • UBO-register
 • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
 • Aanpassing van de statuten van uw vennootschap aan het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) of van een vereniging

Wijziging (Belgisch Staatsblad, KBO)

In de loop der jaren evolueert een vennootschap aanzienlijk. De activiteiten en de partners kunnen veranderen. Van die veranderingen moet akte genomen worden. Of dat nu in het Belgisch Staatsblad is, bij de KBO of bij de btw: Jordens helpt u om een duidelijk beeld te krijgen en om de nodige aanpassingen te doen.

 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Wijziging van de activiteiten in de KBO of van het adres van de vestigingseenheid
 • Wijziging van btw-gegevens (bankrekening, activiteiten enz.)
 • Wijziging van uw statuten

Vestigingsadres voor vennootschappen

Wanneer u uw onderneming opricht, hebt u mogelijk een administratief adres nodig. U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw vennootschap te vestigen op uw thuisadres (maar als u huurt, is dat vaak verboden in de huurovereenkomst) of een bedrijfsruimte zoeken. Maar er is ook een derde oplossing, die eenvoudiger en efficiënter is: de vestiging van de maatschappelijke zetel van uw onderneming bij een bedrijf dat vestigingsadressen verhuurt.

Als u een vestigingsadres voor uw vennootschap neemt, hebt u een officieel adres dat vermeld staat op alle officiële en wettelijke documenten. Bovendien beschermt deze regeling de ondernemer en zijn gezin door zijn professionele leven duidelijk te scheiden van zijn privéleven. U maakt uw privéadres op die manier namelijk niet bekend aan iedereen.

Het voordeel voor u? U beschikt snel over een adres en kunt, als u dat wilt, een beroep doen op extra diensten zoals postbeheer.

In overeenstemming brengen

Uw statuten in overeenstemming brengen: verplicht vóór 1 januari 2024

Heeft de hervorming van het WVV gevolgen voor uw vennootschap? Vermijd boetes

Sinds 1 mei 2019 is het vennootschaps- en verenigingsrecht ingrijpend hervormd, met als doel de verschillende rechtsvormen in België te vereenvoudigen en te moderniseren. De laatste stap in het hervormingsproces van het WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) is het in overeenstemming brengen van de statuten van uw vennootschap of vereniging.

Vennootschappen en verenigingen die vóór 1 mei 2019 zijn opgericht, moeten dus hun statuten in overeenstemming brengen met de nieuwe bepalingen van het WVV:

 • ofwel wanneer hun statuten voor de eerste keer na 1 mei 2019 worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer ze van naam of activiteiten veranderen;
 • ofwel uiterlijk op 31 december 2023.

De hervorming van het WVV heeft geleid tot het verdwijnen van een aantal rechtsvormen (zoals de commanditaire vennootschap op aandelen, de landbouwvennootschap, het economisch samenwerkingsverband, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid enz.). Vennootschappen die zijn opgericht met een van de rechtsvormen die als gevolg van deze vereenvoudiging verdwijnen, moeten hun rechtsvorm dus in overeenstemming brengen. Dit betekent dat ze moet worden omgezet naar een bestaande rechtsvorm.

Wilt u uw statuten aanpassen?

Ons team staat klaar om u te adviseren en u de gevraagde diensten te verlenen tegen de beste prijs en zonder vervelende procedures: https://jordens.mystatutes.be/

Welke vennootschapsvorm ?

Wanneer u een onderneming opricht, kan het type vennootschap dat u kiest, een grote invloed hebben op het succes ervan en uw financiële zekerheid. Uw keuze hangt af van de aard van uw activiteiten, uw doelstellingen en uw ambities. Wij staan klaar om u en uw partners te adviseren over de formule die het beste bij u past.

De hervorming van het WVV in 2019 heeft het aantal rechtsvormen in België aanzienlijk verminderd.

Dit zijn de vijf belangrijkste vennootschapsvormen:

Bij de hervorming zijn ook andere, veel minder frequente soorten vennootschappen behouden: het Europees economisch samenwerkingsverband (EESV), de Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE). Dit zijn vennootschapsvormen die voortvloeien uit de Europese regelgeving. Ze konden bijgevolg niet aangepast worden door de Belgische overheid.

Welke vennootschapsvorm moet u kiezen ?

Welke vennootschap past het beste bij uw activiteit en uw toekomstvisie? Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de verschillende vennootschapsvormen, evenals hun voor- en nadelen.

Lees meer over de verschillende vennootschapsvormen:

De bv – de vroegere bvba – is ongetwijfeld de populairste vennootschapsvorm. Voortaan kunt u op uw eentje een bv oprichten en is er geen minimumkapitaal meer vereist. Daarom is deze vorm zo populair.

De bv is de meest geschikte vennootschapsvorm voor het opzetten van een handelsactiviteit op kleine schaal of een familiebedrijf, aangezien de aansprakelijkheid van de oprichter(s) kan worden beperkt tot de kapitaalinbreng. Een bv kan worden opgericht door een of meer personen, en door één echtgenoot of door twee echtgenoten samen, ongeacht hun huwelijkscontract.

Er is geen kapitaalinbreng nodig om een bv op te richten. U moet niettemin over voldoende middelen beschikken om de activiteiten van de vennootschap te kunnen uitvoeren. De oprichters moeten daarom een financieel plan indienen met een schatting van de inkomsten en uitgaven van de vennootschap in de eerste twee jaar van haar bestaan.

Als de vennootschap binnen drie jaar na de oprichting failliet wordt verklaard wegens gebrek aan voldoende kapitaal, kunnen de oprichters persoonlijk aansprakelijk worden gesteld om de schulden van de vennootschap te betalen. Denk dus zeker goed na voordat u de sprong waagt.

Wat zijn de voordelen van een bv?

 • U kunt uw bv alleen of samen met een of meer andere mensen oprichten.
 • Aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag van hun eigen inbreng.
 • U kunt zoveel medewerkers aannemen als u maar wilt voor uw bv.
 • U bepaalt uw startkapitaal zelf en kunt zelfs met 1 euro beginnen als u dat wilt.
 • U kunt beslissen over de verdeling van aandelen en het bijbehorende stemrecht.
 • De aandelen zijn over het algemeen niet vrij overdraagbaar, maar u kunt deze regel wijzigen in uw statuten.
 • De winsten van uw vennootschap zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Als u dividenden of reserves wilt uitkeren, kan dat op een fiscaal voordelige manier.

Wat zijn de nadelen van een bv?

 • Als u een bv wilt oprichten, moet u naar een notaris gaan.
 • De oprichtingskosten zijn relatief hoog.
 • Om een bv op te richten, moet u een financieel plan hebben.
 • De boekhoudkosten van een bv zijn vrij hoog.

De (nv) naamloze vennootschap is de vennootschapsvorm die het vaakst voorkomt bij grote ondernemingen. Deze vorm is trouwens het meest geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen. Het is een kapitaalsvennootschap waarin de aansprakelijkheid van elke vennoot beperkt is tot het aantal aandelen dat hij bezit.

In tegenstelling tot een besloten vennootschap is de kapitaalinbreng gebaseerd op aandelen die vrij overdraagbaar zijn. Er is met andere woorden een ‘anonieme kapitaalinbreng’ van toepassing: de aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng en ze blijven anoniem.

Om dit soort vennootschap op te richten, hebt u echter een minimumkapitaal van 61.500 euro nodig. Bovendien is er volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen slechts één aandeelhouder nodig om een nv op te richten.

Wat zijn de voordelen van een nv?

 • Kan van één aandeelhouder zijn.
 • De aansprakelijkheid van de aandeelhouder is beperkt tot zijn inbreng. Als oprichter kunt u in bepaalde omstandigheden echter persoonlijk aansprakelijk zijn.
 • Bovendien zijn de aandelen vrij overdraagbaar.
 • In een naamloze vennootschap kunt u aandelen zonder stemrecht of met één of meer stemmen uitgeven. Zo kunt u de controle over de onderneming versterken.
 • U kunt ook aandelen uitgeven met verschillende economische rechten.
 • U kunt aandelen schenken of investeerders aantrekken zonder de controle te verliezen.

Wat zijn de nadelen van een nv?

 • Als u een naamloze vennootschap wilt oprichten, moet u de akte bij een notaris laten opstellen.
 • Het vereiste minimumkapitaal is 61.500 euro.
 • De nv is een veel complexere structuur voor kmo’s.

Deze vennootschapsvorm is de basis van coöperatief ondernemerschap, wat uiteraard een samenwerkingscultuur binnen de onderneming veronderstelt. Deze vorm zorgt ervoor dat een paar vennoten samen kunnen ondernemen met beperkte aansprakelijkheid. De vennoten – die er niet op uit zijn om zoveel mogelijk winst te maken – zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag van hun inbreng.

Het belangrijkste doel is om te voorzien in bepaalde specifieke gemeenschappelijke behoeften van aandeelhouders of partners en/of om hun activiteiten te ontwikkelen. De coöperatieve vennootschap moet minstens drie oprichters tellen. Aandeelhouders kunnen vrij instappen en vertrekken zonder al te complexe procedures. Wanneer u een cv opricht, moet u als oprichter ‘iets’ bijdragen, maar er is geen minimumkapitaal van toepassing.

Wat zijn de voordelen van een cv?

 • De partners kunnen vrij instappen en vertrekken zonder buitensporige bureaucratie.
 • Het staat u vrij om specifieke regels te formuleren in uw charter.
 • Aandelen kunnen gemakkelijk worden overgedragen tussen vennoten.
 • De vennoten zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag van hun kapitaalinbreng.
 • Op de cv zijn voornamelijk de standaardregels van toepassing die gelden voor besloten vennootschappen.


Wat zijn de nadelen van een cv?

 • Om een cv op te richten, moet u naar een notaris gaan.
 • Uw coöperatieve vennootschap heeft relatief veel administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.
 • Deze vennootschapsvorm is dan ook beperkt tot echt coöperatieve vennootschappen: als u geen rekening houdt met deze beperking, loopt u het risico dat uw vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

Hebt u vragen over de cv?

Ook hier heeft de hervorming van het WVV van mei 2019 een belangrijke verandering teweeggebracht: de maatschap is een vennootschap geworden. Wat is een maatschap? Het gaat om een overeenkomst tussen minstens 2 (rechts)personen om samen een zaak te runnen of samen iets te bezitten. De vennoten brengen met andere woorden geld, arbeid of goederen in en delen de winst.

Wat zijn de voordelen van een maatschap?

 • Ze is gemakkelijk op te richten en te ontbinden.
 • Een onderhandse akte volstaat. U hoeft dus niet langs een notaris om de statuten in te dienen.
 • U beslist zelf hoe u de winst verdeelt.

Wat zijn de nadelen van een maatschap?

 • De aansprakelijkheid is onbeperkt, waardoor de vennoten minder beschermd zijn.
 • De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. U hebt de toestemming van de andere aandeelhouders nodig.
 • Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid of eigen kapitaal. Met een (onvolkomen) rechtspersoonlijkheid wordt een maatschap een vennootschap onder firma (vof) of een commanditaire vennootschap (CommV).

De vof (vennootschap onder firma) is de eenvoudigste en minst bindende vennootschapsvorm. In de hervorming van het WVV wordt deze vennootschapsvorm beschouwd als een maatschap … met rechtspersoonlijkheid.

Om een vof op te richten, hoeft u niet naar een notaris te gaan, een financieel plan op te stellen of een jaarrekening te publiceren. Elke vennoot is echter hoofdelijk en gezamenlijk aansprakelijk voor alles wat de vof doet. Er geldt dus onbeperkte aansprakelijkheid wanneer de vof schulden maakt. Uw privévermogen is met andere woorden niet beschermd.

Wat zijn de voordelen van een vof?

 • Er is geen kapitaalinbreng nodig om een vof op te richten.
 • De inbreng van de vennoot kan de vorm aannemen van geld, goederen of arbeid.
 • U hoeft niet langs te gaan bij de notaris voor de oprichting.
 • De aandelen van uw vof zijn niet overdraagbaar, waardoor u het familiale karakter van uw bedrijf kunt behouden.
 • Er zijn minder verplichtingen om bepaalde documenten te publiceren.
 • Als u een vrij beroep uitoefent en wilt samenwerken met uw collega’s, is dit een interessante vennootschapsvorm.

Wat zijn de nadelen van een vof?

 • Als uw vof schulden heeft, zijn u en uw partner(s) onbeperkt persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk.
 • Op al uw officiële documenten moet vermeld staan dat de onderneming een vof is.
 • Het faillissement van uw vof brengt het faillissement van de vennoten en van u met zich mee.

In de huidige vennootschapswetgeving worden commanditaire vennootschappen beschouwd als een maatschap met rechtspersoonlijkheid. De principes van de vroegere vennootschapswet blijven van toepassing op commanditaire vennootschappen. Voor het oprichten van dit soort onderneming zijn er dus altijd twee vennoten nodig. Als er één wegvalt, wordt de vennootschap automatisch ontbonden. Als het aankomt op de regels voor communicatie en bestuur, is deze vennootschapsvorm daarentegen eenvoudig en flexibel.

Wat zijn de voordelen van een CommV?

 • U hebt geen startkapitaal nodig om een CommV op te richten.
 • Het is niet nodig om naar een notaris te gaan voor de oprichting.
 • Aandelen van een CommV zijn niet overdraagbaar.
 • Er zijn minder vereisten voor de publicatie van bepaalde documenten.
 • Als u een stille vennoot bent, is uw aansprakelijkheid nooit groter dan het bedrag van uw inbreng.

Wat zijn de nadelen van een CommV?

 • Als een CommV schulden heeft, zijn de beherende vennoten onbeperkt persoonlijk, hoofdelijk en individueel aansprakelijk.
 • Als stille vennoot bent u helemaal niet betrokken bij de bedrijfsvoering. Indien nodig kunt u beherend vennoot worden en de verantwoordelijkheid voor het beheer op u nemen.
 • Als een CommV failliet gaat, is de beherende vennoot ook failliet.
vragen?
Posez-nous vos questions

Prenez contact

Pour plus de détails, merci de remplir le formulaire ci-dessous.