Wettelijke publicaties en rechtspersonenregister

Jordens is een dienstverlenend bedrijf voor nieuwe ondernemers. Wanneer u uw bedrijf opstart, zal uw notaris u wellicht aangeraden hebben gebruik te maken van onze diensten om uw tijd ten volle te kunnen besteden aan het realiseren van de doelstellingen van uw bedrijf in plaats van het uitvoeren van administratieve formaliteiten.

50 jaar ervaring


Iets meer dan 50jaar geleden, hebben wij ons bedrijf opgericht. Met onze ervaring hebben we na verloop van tijd een belangrijke plaats in de markt verworven en we zijn verheugd er nog altijd te zijn voor u.

Business center


Jordens verwelkomt ondernemers die hun bedrijf niet thuis wensen te domiciliëren. We hebben kantoren in Ukkel, 308 Avenue Kersbeek.

B.S. publicaties


Verzameling van publicaties in de bijlagen van het B.S. vanaf 1873...Wij zijn de enigen die deze informatie in België!

Onze diensten

Oprichting van uw onderneming


- Opstellen van statuten

- Opstellen van een financieel plan

- Hulp bij het openenen van een bankrekening

- Passage bij de notaris

Inschrijving van uw onderneming


- registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen

- BTW-nummer

- Inschrijving bij een Sociaal verzekeringfonds

Andere diensten


- Inschrijving en wijziging KBO

- Publicaties Belgisch Staatsblad

- UBO-registratie

- Neerleggen van de jaarrekeningen

- Legalisatie van documenten

- Registratie handelshuurovereenkomsten

- Omzetting ondernemingsvorm

Welkom bij Jordens

In België is het belangrijk om vol te houden indien u op correcte wijze uw onderneming wenst te starten!

Of u kunt beroep doen op onze expertise


 • Het openen van een bankrekening,
 • Afspraak bij de notaris,
 • Kruispuntbank van Ondernemingen,
 • Belgisch Staatsblad
 • BTW-registratie,
 • Enz...

Openingsuren

Dag Tussen
Maandag 9:00 - 17:30
Dinsdag 9:00 - 17:30
Woensdag 9:00 - 17:30
Donderdag 9:00 - 17:30
Vrijdag 9:00 - 17:30

Team

Arnaud Trejbiez

Manager

Aurore Trejbiez

Customers manager

Marion de Crombrugghe

Customers manager

Serge Solau

Customers manager

Verantwoordelijke Business Center

Sasha Solau

Customers manager

Jeff Ribas

Customers manager

Team

Naam Functie
Arnaud Trejbiez Manager
Aurore Trejbiez Customers manager
Marion de Crombrugghe Customers manager
Serge Solau Customers manager Verantwoordelijke Business Center
Sasha Solau Customers manager
Jeff Ribas Customers manager
Louise Nagels Customers manager

Documenten te bieden

Documenten beschikbaar op onze website vanaf uw computer.

Handels Vennootschappen:

Neerleging en publicatie van alle uittreksels van processen-verbaal met inbegrip van onderhands opgemaakte statuten (C.V. met onbeperkte aansprakelijheid - Ven. onder Gemeen. Naam - Ven. bij Enkelv. Geldschieting) alsook de statuten van buitenlandse vennootschappen die zich in België vestigen.


Verenigingen en stichtingen:

 • Homologatie van de benoeming van de vereffenaar
 • Homologatie van de zetel verplaatsing van een vennootschap in vereffening
 • Neerlegging van een vooraf verslag van de sluiting van vereffening
 • Verschaffing eensluidend verklaard uittreksels van akten.
 • Verschaffing van uittreksels uit het Handelsregister en KBO- getuigschrift van inschijving.
 • Verschaffing van bewijzen van niet-faling
 • Registratie van "bevoorrechten" fakturen.
 • Levering van de handelsboeken
 • Neerleging van jaarrekeningen in alle zetels van de Nationale Bank van België
 • Verschaffen van schema's neerlegging jaarrekeningen papierversie en cd rom
 • Verschaffing van afschriften van balansen neergelegd bij de NBB
 • Registratie en (zegeling) afstempeling
  • van onderhands ongemaakte statuten
  • van verhoging van maatschappelijke fondsen
  • van handels- of privé overeenkomsten
  • van alle andere overeenkomsten

 • Verschaffing van uittreksels van de inschrijving van handelsfondsen en hypotheken
 • Publicatie langs de pers van de oproep tot de algemene vergaderingen (met verschaffing van bewijsstuk)
 • Publicatie der statuten van Verenigingen zonder winstgevend doel
 • Publicatie van de betaling der aandelen en andere berichten aan de aandeelhouders (om het even welk gewenst dagblad)
 • Verschaffing van bijlagen tot het Belgisch Staatsblad of van vrije of eensluidend verklaarde fotocopijen puttende uit het Belgisch Staatsblad
 • Het drukken en afstempelen van titels langs een ERKENDE drukkerij om met een certificaat van controle door de commissie
 • Beëdigde en vrije vertalingen
 • Wettiging van handtekeningen door de verschillende Ministeries
 • Opzoekingen van benamingen voor de oprichting van nieuwe vennootschappen + verschillende opzoekingen inzake maatschappelijke zetel, bestuurders... enz van een gewenste firma...

Inleiding van de formaliteiten voor het KBO voor het ontvangst van attesten:

Vennootschappen:


 • Inschrijving / Wijziging / Doorhaling aan de Kruispuntbank van onderneming

Natuurlijke personen:
 • Basiskennis Bedrijfsbeheer :

 • Sectorale Beroepskennis :

 • Inschrijving / Wijziging / Doorhaling aan de Kruispuntbank van onderneming

FAQ

Ondernemingen, VZW en stichtingen:

 • Formulier I - Voor statuten
  • Luik A
  • Luik B (2 exemplaren)
  • Luik C

 • Formulier II - Voor alle beslissingen behalve oprichting
  • Luik A
  • Luik C

De beslissing moet getijpt worden op luik B van het formulier I

Formulier I :

 • Luik A
  • Volledige gegevens van de vennootschap (geen handtekening)
 • Luik B
  • Onderaan de tekst : naam en hoedanigheid der handtekenaar vermelden GEEN HANDTEKENING ! U moet op de keerzijde tekenen (+ vermelding van de naam)
 • Luik C
  • punten 5 & 6 : Het rijksregisternummer voor de personen vermelden.
  • Het ondernemingsnummer (voorheen BTW) voor de vennootschappen. Vermelden alsook de naam, voornaam en rijksregisternummer van de vaste vertegenwoordiger.

Handtekening van luiken B et C :

 • 2 bestuurders of de gedelegeerde bestuurder voor NV
 • zaakvoerder voor BVBA, …
 • 2 bestuurders voor VZW

Formulier II :

 • Luik A
  • Ondernemingsnummer
  • Volledige benaming van vennootschap
  • In geval van zetelverplaatsing : nieuwe adres vermelden
 • Luik B
  • Terugkeren naar het formulier I en luik B nemen
  • Op recto, naam en hoedanigheid der handtekenaar vermelden (ZONDER handtekening)
  • Dan het formulier omkeren en tekenen (VERSO) + vermelding van de naam
 • Luik C
  • Volledig invullen (behalve voor Brussel, enkel de gewijzigde rubrieken)
  • Rijksregisternummers van de personen vermelden
  • Ondernemingsnummers (voorheen BTW) voor de vennootschappen vermelden + naam, voornaam en rijksregisternummer van de vaste vertegenwoordiger

Onze partners

Over ons...